ГАЛЕРИЯ

Синджирите Pewag се отличават с по-тежки и допълнително награпени звена! Вижте подробности ТУК

Въжени чокери за дърводобив - със запресовано ухо или + стоманена халка, запресована към ухото

Вериги OFA модел MATTI-W - безупречни за трудни планински терени, против буксуване на крачещи багери

Вериги CRAFTEC-13 за гуми 600/50-22,5" на форуордър Timberjack 810 В, доставени за клиент в с. Доспей, Софийско

Горещо пресукани краища на специалните горски въжета - оформени като несаморазплитащ се конус

Доставени звездочки (задвижни колела) за снегоутъпкващите машини на "ВИТОША СКИ"

Стоманени въжета за пробивни машини и всички видове строителни, портални, пристанищни кранове

Профилни и кръгли синджири, всички видове куки, чокери, накрайници за дърводобив - складова наличност

Текстилни ленти  Двуконечни сапани  Безконечни меки и твърди сапани  Каргоколани